Báo - Tạp chí
[Đăng ngày: 31/03/2020]
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông đã tạo ra những tác động to lớn đến mọi hoạt động trong lĩnh vực thư viện – thông tin và thiết kế OPAC (Online Public Access Catalog – mục lục tra cứu trực tuyến) là một trong những minh chứng rõ rệt cho vấn đề này.
[Đăng ngày: 20/03/2017]
ột bộ phận lớn thế hệ trẻ, nhất là học sinh, sinh viên hiện nay đã quên đi sự tồn tại của các tác phẩm văn học kinh điển của thế giới như: “Cuốn theo chiều gió”, “Những người khốn khổ”, “Không gia đình”, “Những tấm lòng cao cả”….
[Đăng ngày: 20/03/2017]
[Đăng ngày: 10/08/2016]
Những bài học sâu sắc về cuộc sống của con người được chia sẻ trong cuốn sách của tác giả Sean Covey...
[Đăng ngày: 19/05/2016]
Sinh thời, Bác Hồ luôn dành nhiều tình cảm đặc biệt đối với ngành Y tế. Người luôn nhắc nhở “Lương y phải kiêm từ mẫu”. Cho đến tận khi sắp sửa đi xa, trong Di chúc, Người vẫn không quên dặn dò phải “Phát triển công tác vệ sinh, y tế…”
[Đăng ngày: 08/04/2016]
Đây là những trang web cực hay để các bạn có thể luyện nghe tiếng anh, ngoài những trang web mình đề cập trong bài viết các bạn có thể tự tìm kiếm để học nha... 
12