Liên kết website :
Số người truy cập: 686.734
Đang online: 14
[ Đăng ngày: 20/10/2014 ]

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN & TRUYỀN THÔNG

 

I. Chức năng

Trung tâm Thông tin - Thư viện & Truyền thông có chức năng:

1. Thông tin, tuyên truyền, quảng bá thương hiệu, hình ảnh của Trường Đại học Buôn Ma Thuột và các hoạt động đào tạo, tuyển sinh của Nhà trường thông qua các kênh Báo đài, Website của Trường.

2. Quản lý về công tác thư viện. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu thông tin, sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

II. Nhiệm vụ

1. Tham mưu, xây dựng kế hoạch về công tác hoạt động thông tin, truyền thông, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, hoạt động đào tạo của Trường Đại học Buôn Ma Thuột.

2. Khai thác các thế mạnh (nghành đào tạo chủ lực, giải quyết việc làm sau khi ra trường, chế độ học bổng dành cho sinh viên...) của trường Đại học Buôn Ma Thuột để truyền thông tới mọi tầng lớp nhân dân, nhằm làm cho hình ảnh của Nhà trường ngày càng trở nên phổ biến rộng rãi, thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều tầng lớp trong xã hội.

3. Phối hợp với các phòng, khoa, đơn vị để thực hiện công tác truyền thông tới các đối tượng có tiềm năng như học sinh và phụ huynh học sinh các trường THPT trong và ngoài Tỉnh.

4. Thu thập và đưa lên trang web của Trường những tin tức, hình ảnh, bài viết, báo cáo khoa học đã được phê duyệt…làm cho trang web của Trường ngày càng sinh động về hình thức, phong phú về nội dung nhằm thu hút ngày càng nhiều lượng người truy cập.

5. Xây dựng mối quan hệ với cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, phục vụ chiến lược phát triển lâu dài của Nhà trường.

6. Tham mưu lập kế hoạch dài hạn, ngắn hạn cho Ban Giám hiệu về công tác thông tin tư liệu phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập trong từng giai đoạn phát triển của nhà trường.

7 Xây dựng hệ thống Thư viện sách/Thư viện số, tổ chức khai thác, quản lý lưu trữ và bảo quản các kho sách báo, tư liệu thông tin theo đúng qui định.

8. Tổ chức các loại hình hoạt động, giới thiệu sách mới, mở các phòng đọc phục vụ cho cán bộ giảng viên, sinh viên đọc tại chỗ và cho mượn, cho thuê tài liệu, giáo trình, sách các loại...

9. Thu thập, bổ sung, trao đổi và xử lý tài liệu sao chụp, nhân bản vốn tài liệu truyền thống sang tài liệu số nhằm cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập của Cán bộ, Giảng viên viên và sinh viên của Trường.

10. Mở rộng quan hệ, hợp tác với các Trung tâm Thông tin - Thư viện & Truyền thông của các trường đại học trong, ngoài nước để trao đổi thông tin tư liệu, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ.

III. Nhân sự

  Bộ phận truyền thông gồm: 01 Cử nhân Báo chí hoặc Khoa học Xã hội & Nhân văn, đảm nhận công tác truyền thông, biên soạn nội dung tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Nhà trường.

Bộ phận thư viện gồm: 01 Cử nhân thư viện đảm nhận công việc biên mục, bổ sung, xử lý sách, lưu hành các nguồn tài liệu.

Trên đây là chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin – Thư viện và Truyền thông – Trường Đại học Buôn Ma Thuột.

    

                                                                TT.THÔNG TIN - THƯ VIỆN &TRUYỀN THÔNG

 

CÁC TIN KHÁC