Liên kết website :
Số người truy cập: 589.571
Đang online: 9
MỚI
[Đăng ngày: 31/03/2020]
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông đã tạo ra những tác động to lớn đến mọi hoạt động trong lĩnh vực thư viện – thông tin và thiết kế OPAC (Online Public Access Catalog – mục lục tra cứu trực tuyến) là một trong những minh chứng rõ rệt cho vấn đề này.
CÁC TIN KHÁC
[Đăng ngày: 08/03/2020]

Nhằm đáp ứng nguồn thông tin, tài liệu kịp thời, phù hợp với nhu cầu của bạn đọc. Trung tâm TTTT&Thư viện thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp về việc đăng kí bổ sung tài liệu theo yêu cầu.

CÁC TIN KHÁC
[Đăng ngày: 14/05/2019]

Tắt đèn là tiểu thuyết của nhà văn Ngô Thât Tố, tiêu biểu của nền văn học hiện thực phê phán giai đoạn 1930-1945. Do ảnh hưởng của Đảng Cộng Sản Đông Dương và phong trào mặt trận dân chủ, Ngô Thất Tố có điều kiện biểu hiện sâu sắc hơn về cuộc sống cơ cực của nông dân, Vấn đề nông dân trở thành sự thôi thúc bên trong, tạo điều kiện để nhà văn viết tác phẩm “Tắt Đèn”....

CÁC TIN KHÁC