Liên kết website :
Số người truy cập: 622.164
Đang online: 34
[ Đăng ngày: 26/12/2016 ]

TRƯỜNG ĐH BUÔN MA THUỘT             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM THƯ VIỆN              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Số 02/TB-TV

                                                                                Đăk Lăk, ngày 26 tháng 12 năm 2016

  THÔNG BÁO TRẢ SÁCH TRỄ HẠN

Tính đến ngày 26/12/2016 theo thống kê của trung tâm Thư viện trường Đại học Buôn Ma Thuột, các đối tượng độc giả sinh viên mượn sách của Thư viện đã quá hạn trả sách, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện thủ tục trả sách cho Thư viện <xem danh sách kèm theo tại đây>

 Vì vậy, Thư viện thông báo tới các đối tượng mượn sách nói trên nhanh chóng hoàn trả sách Thư viện trước ngày 30/12/2016.

Sau ngày 30/12/2016, các trường hợp độc giả vẫn chưa hoàn thành thủ tục trả sách, Thư viện sẽ tiến hành khóa thẻ thư viện Khi đó mọi thắc mắc, khiếu nại của độc giả sẽ không được giải quyết.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm Thư viện - ĐT: 0500 8568555

Email: thuvienbmtu@gmail.com hoặc gửi vào mục ý kiến bạn đọc trên website thư viện

Thư viện kính đề nghị Độc giả cùng phối hợp thực hiện.

                                                                                               

 

                                                                                  TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

                              Tô Thị Minh Huệ
CÁC TIN KHÁC