Liên kết website :
Số người truy cập: 639.278
Đang online: 17
[ Đăng ngày: 09/03/2016 ]

QUI ĐỊNH VỀ VIỆC TRUY CẬP VÀ TẢI TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

 

     Để có thể hạn chế vi phạm Quyền Tác giả (*) trong việc truy cập và sử dụng các Cơ sở dữ liệu điện tử trường mua hàng năm của các Nhà xuất bản trong và ngoài nước, Thư viện có một số quy định đề nghị bạn đọc thực hiện nghiêm túc:

   1. Không tiết lộ User name/Pasword của bản thân cho người khác sử dụng.

   2. Tài liệu chỉ sử sụng cho mục đích học tập, nghiên cứu.

   3. Không được dùng bất cứ hình thức/công cụ tin học để tải tài liệu hàng loạt với bất kỳ mục đích nào.

   4. Nếu vi phạm sẽ bị ngừng vĩnh viễn quyền truy cập.

 ----

 (*) Tham khảo:

      - Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006.

      - Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung 
CÁC TIN KHÁC