Liên kết website :
Số người truy cập: 639.248
Đang online: 20
[ Đăng ngày: 10/06/2020 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM TTTT & THƯ VIỆN

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                Số: 07 /TB-TV                                                                     Đăk Lăk, ngày 10 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc phục vụ ban đọc mượn – trả tài liệu tại Thư viện

          Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu học tập, tham khảo tài liệu cho bạn đọc đến Thư viện. Nay Trung tâm TTTT&Thư viện thông báo đến bạn đọc một số nội dung sau:

  1. Xuất trình Thẻ sinh viên/Thẻ TV tại quầy thủ thư khi vào Thư viện và khi thực hiện mượn – trả tài liệu.
  2. Bạn đọc đọc tài liệu tại chỗ, yêu cầu mang tài liệu đến quầy thủ thư làm thủ tục quét mã thẻ và mã tài liệu.
  3. Thực hiện việc đóng tiền phạt trả tài liệu quá hạn.
  4. Tuân thủ các quy định theo nội quy thư viện.
  5. Nếu bạn đọc có nhu cầu mượn – trả tài liệu ngoài giờ hành chính hoặc có thắc mắc, khiếu nại…vui lòng liên hệ trực tiếp CBTV, hoặc qua địa chỉ Email: thuvien@bmtuvietnam.com.

Nơi nhận:                                                  TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN
- HĐQT; - BGH (để b/c);
- Bạn đọc TV (để t/h);
- Lưu TV.

/Resources/Docs/THÔNG BÁO/07-MUON TRA TL NGOAI GIO.pdfCÁC TIN KHÁC