Liên kết website :
Số người truy cập: 639.227
Đang online: 18
[ Đăng ngày: 08/03/2020 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM TTTT & THƯ VIỆN

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 02 /TB-TV                                            Đăk Lăk, ngày 10 tháng 3 năm 2020THÔNG BÁO

Về việc đăng ký bổ sung tài liệu theo yêu cầu bạn đọc

Nhằm đáp ứng nguồn thông tin, tài liệu kịp thời, phù hợp với nhu cầu của bạn đọc. Trung tâm TTTT&Thư viện thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp về việc đăng kí bổ sung tài liệu như sau:

* Các loại tài liệu bao gồm: giáo trình, tài liệu tham khảo, báo – tạp chí, sách văn học, kĩ năng…

* Hình thức đăng kí: bạn đọc có thể sử dụng 2 hình thức:

1. Điền các thông tin vào Phiếu yêu cầu tài liệu, nộp trực tiếp về Trung tâm Thư viện;

2. Đăng nhập vào tài khoản thư viện (tên đăng nhập,mật khẩu) điền các thông tin vào mục “Yêu cầu bổ sung tài liệu” chọn gửi.

 * Thời hạn đăng kí: Từ ngày 10/3/2020 đến hết ngày 21/3/2020

Thư viện sẽ căn cứ trên các phiếu đề nghị, tiến hành tổng hợp, lập kế hoạch bổ sung phù hợp.
Nơi nhận
:                                                  TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

- HĐQT; BGH (để b/c);

- GVCN (để t/h);

- Sinh viên (để t/h);


CÁC TIN KHÁC