Liên kết website :
Số người truy cập: 639.270
Đang online: 15
[ Đăng ngày: 09/03/2016 ]

QUY ĐỊNH SAO CHỤP TÀI LIỆU

  1. Không được sao chép toàn bộ một tạp chí mà chỉ sao chụp một bài hoặc một số bài trong đó.

  2. Không sao chụp toàn bộ một cuốn sách mà chỉ sao chụp một phần, chương của cuốn sách.

  3. Riêng đối với sao chụp tài liệu xám (luận văn, luận án, công trình nghiên cứu khoa học, …) trong giới hạn cho phép 10% tổng số trang của tài liệu.

  4. Đối với trường hợp sao chép toàn bộ một cuốn tài liệu nhằm mục đích nghiên cứu, giảng dạy và học tập…, không nhằm mục đích thương mại. Người sử dụng phải làm cam kết Luật sở hữu trí tuệ khi sử dụng bản sao tài liệu từ dịch vụ sao chụp của thư viện.

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT

 

CÁC TIN KHÁC