Liên kết website :
Số người truy cập: 622.140
Đang online: 33
[ Đăng ngày: 05/05/2016 ]

TRƯỜNG ĐH BUÔN MA THUỘT

TRUNG TÂM TT - TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                           Đăk Lăk, ngày 06 tháng 5 năm 2016

    

THÔNG BÁO

V/v sử dụng máy tính để học tập và tra cứu tài liệu

tại trung tâm thông tin – thư viện

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại trung tâm thông tin thư viện trường ĐH Buôn Ma Thuột. Theo sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu nhà trường, hiện nay trung tâm thông tin - thư viện đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống máy tính phục vụ cho mục đích nghiên cứu, học tập, tra cứu thông tin tài liệu và sử dụng nguồn tài liệu điện tử tại thư viện cho toàn thể cán bộ giảng viên – sinh viên đang công tác và học tập tại trường.

Thời gian mở cửa phục vụ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần         

Sáng 7h – 11h                       Chiều 13h – 17h

Trong quá trình truy cập máy tính để tra cứu tài liệu tại thư viện nếu có vấn đề thắc mắc bạn đọc liên hệ trực tiếp cán bộ thư viện.  Mọi quy định khác bạn đọc tuân thủ theo bản nội quy sử dụng thư viện đăng trên website http://www.bmtu.edu.vn => Sinh viên => Thư viện => Những điều cần biết.

Trân trọng thông báo!

                                                            TRUNG TÂM  THÔNG TIN – THƯ VIỆN

           

 

Nơi nhận:

- Các khoa, phòng, trung tâm (để t/b)

            - Cố vấn học tập các lớp (để t/b)

            - Lưu VT, TV.

CÁC TIN KHÁC